نصب یادمان شهدای دزفول در جاده اهواز خرمشهر

یکی از راه های انتقال و ثبت فرهنگ دفاع مقدس برای آیندگان نصب یادمان ها و شاخص های است که در مناطق عملیاتی و شهری در طول هشت سال دفاع مقدس بوقوع پیوسته است .انجام اینکار باعث ثبت درست تاریخ جنگ و معرفی شهرستان و یگان عمل کننده خود در طول هشت سال دفاع مقدس... 
آخرین خبرها
خروجي RSS
آترين استخدام قيمت گوشي
كليه حقوق براي دزفول | پایگاه خبری و اطلاع رسانی دزفیل | Dezful|خوزستان محفوظ است .