زمان بازنشستگی ۳۵ سال می شود

مسوول کمیته بازنگری قانون خدمات کشوری از بررسی افزایش زمان بازنشستگی تا ۳۵ سال خبر داد و گفت: براساس بازنگری قانون خدمات کشوری ورود به خدمت انعطاف پذیرتر می شود و استخدام در دو نوع بلندمدت با ۳۵ سال و کوتاه مدت به مدت یک سال و قابل تمدید خواهد شد. به گزارش... 
آخرین خبرها
خروجي RSS
آترين استخدام قيمت گوشي
كليه حقوق براي دزفول | پایگاه خبری و اطلاع رسانی دزفیل | Dezful|خوزستان محفوظ است .