متن نوحه معروف کوفیون دمه امون/ نوحه دزفولی

“نوحه دزفولی – کوفیون دمه امون” کوفیون دمه امون کوفیون دمه امون به میا صدا اذون به میا صدا اذون کوفیون دمه امون صدا اذون بورده قرار دلمه کورردن جنگ به هنگام اذون مشکلمه کوفیون امون مخم کوفیون امون مخم نغمه پاک اذون صوت سفیرکبریاس ذکراسماءخداس،هردمه... 

اشعاری در مصیبت حضرت رقیه(س)

از روسری گویم برایت یا گل سر انداخته روی سر من جا گل سر روزی سرت را طبل ها می برد اما می برد دشمن از تمام ما گل سر چشمم که بر انگشتری ساربان خورد دادم هوا می رفت که بابا گل سر می شد حواسم پرت با اشک سکینه انگار می بردند نیزه ها گل سر هرشب برایم عمه جان با آه... 

دانلود چند نوحه دزفولی – نوحه های محرمی دزفول

نوحه سنتی دزفول / با حلول ماه محرم، ماه حماسه و شجاعت و فداکاری آغاز شد.ماهی که خون بر شمشیر پیروز شد.ماهی که قدرت حق، باطل را تا ابد محکوم ‍«و داغ باطله » بر جبهه ستمکاران و حکومتهای شیطانی زد. ماهی که به نسل ها در طول تاریخ ، راه پیروزی بر سر نیزه را آموخت.ماهی... 
آخرین خبرها
خروجي RSS
آترين استخدام قيمت گوشي
كليه حقوق براي دزفول | پایگاه خبری و اطلاع رسانی دزفیل | Dezful|خوزستان محفوظ است .