برخی نامزدهای نهایی انتخابات شورای شهر دزفول

ایرج نادبی زاده(فرمانده سابق نیروی انتظامی) ، کریم فضیلت(ازفرماندهان دوران دفاع مقدس)، عبدالمحمد کوچک(فرمانده سابق تیپ ۳ولی عصر) ، محسن ریاضی(فعال فرهنگی و عضوفعلی شورای شهر)، فرهاد جاموسی (فعال اجتماعی و مسئول بازرسی فرمانداری)، سعیدآینه افروز(عضوسازمان... 
آخرین خبرها
خروجي RSS
آترين استخدام قيمت گوشي
كليه حقوق براي دزفول | پایگاه خبری و اطلاع رسانی دزفیل | Dezful|خوزستان محفوظ است .