معرفی انجمن حمایت از بیماران مبتلا به سرطان دزفول

نام نیکو گَر بماند ز آدمی                 به  کزو ماند سَرای زرنگار روناش : در هر جامعه به منظور سامان دادن به کمک های مردمی سازمان هایی تشکیل می شود که مسؤلیّت نظارت و هماهنگی بر کمک های مردمی را بر عهده دارند . در اغلب کشورها چنین سازمان هایی با اهداف... 
آخرین خبرها
خروجي RSS
آترين استخدام قيمت گوشي
كليه حقوق براي دزفول | پایگاه خبری و اطلاع رسانی دزفیل | Dezful|خوزستان محفوظ است .