تعویض مدیران ضعیف به عهده کیست؟!

“متاسفانه برخی از مدیران دزفول با نوع مدیریتی ورفتار منفی خود تمام  خدمات مدیران دلسوز را ضایع و مرم را نسبت به نظام بدبین می کنند. از فرماندار انتظار داریم برای تعویض آنان اقدام عاجل ودلسوزانه فرمایند. درغیر اینصورت نام آنان درتذکر بعدی اعلام می... 
آخرین خبرها
خروجي RSS
آترين استخدام قيمت گوشي
كليه حقوق براي دزفول | پایگاه خبری و اطلاع رسانی دزفیل | Dezful|خوزستان محفوظ است .