عاملان انتشار تصاویر غیر اخلاقی در دزفول دستگیر شدند

فرماندهی انتظامی دزفول از دستگیری دو نفر از عوامل انتشار تصاویر غیر اخلاقی در شبکه اجتماعی واتس آپ در این شهرستان خبر داد. به گزارش پایگاه خبری دزفیل ، از معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی دزفول سرهنگ علی الهامی روز دوشنبه در تشریح این خبر گفت:ماموران... 

نرخ بلیت و پروازهای داخلی ایران ایر ، ماهان ، آسمان ، آتا

دو طرفه تا ۲ سال یک طرفه تا ۲ سال دو طرفه ۲ تا ۱۲ سال یک طرفه ۲ تا ۱۲ سال دوطرفه بزرگسال یکطرفه بزرگسال FARE TAX روزهای پرواز هواپیمایی کد شهر شهر ۳۳۱,۹۶۰ ۱۶۵,۹۸۰ ۱,۲۴۵,۸۰۰ ۶۲۲,۹۰۰ ۲,۳۸۹,۶۰۰ ۱,۱۹۴,۸۰۰ ۱۰۸۰۰۰۰ ۱۱۴۸۰۰ X4 IR ABD آبادان ۱ ۲۸۷,۴۴۰ ۱۴۳,۷۲۰ ۱,۰۲۳,۲۰۰ ۵۱۱,۶۰۰ ۱,۹۴۴,۴۰۰ ۹۷۲,۲۰۰ ۸۷۰۰۰۰ ۱۰۲۲۰۰ D IR,EP,W5 ADU اردبیل ۲ ۳۱۵,۰۰۰ ۱۵۷,۵۰۰ ۱,۱۶۱,۰۰۰ ۵۸۰,۵۰۰ ۲,۲۲۰,۰۰۰ ۱,۱۱۰,۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰ ۱۱۰۰۰۰ D IR,EP OMH ارومیه ۳ ۲۸۳,۲۰۰ ۱۴۱,۶۰۰ ۱,۰۰۲,۰۰۰ ۵۰۱,۰۰۰ ۱,۹۰۲,۰۰۰ ۹۵۱,۰۰۰ ۸۵۰۰۰۰ ۱۰۱۰۰۰ D IR,EP IFN اصفهان ۴ ۳۰۴,۴۰۰ ۱۵۲,۲۰۰ ۱,۱۰۸,۰۰۰ ۵۵۴,۰۰۰ ۲,۱۱۴,۰۰۰ ۱,۰۵۷,۰۰۰ ۹۵۰۰۰۰ ۱۰۷۰۰۰ D IR,EP,W5 AWZ اهواز ۵ ۵۰۳,۶۸۰ ۲۵۱,۸۴۰ ۲,۱۰۴,۴۰۰ ۱,۰۵۲,۲۰۰ ۴,۱۰۶,۸۰۰ ۲,۰۵۳,۴۰۰ ۱۸۹۰۰۰۰ ۱۶۳۴۰۰ ۲۶ W5 IHR ایرانشهر ۶ ۲۹۵,۹۲۰ ۱۴۷,۹۶۰ ۱,۰۶۵,۶۰۰ ۵۳۲,۸۰۰ ۲,۰۲۹,۲۰۰ ۱,۰۱۴,۶۰۰ ۹۱۰۰۰۰ ۱۰۴۶۰۰ D EP IIL ایلام ۷ ۳۲۵,۶۰۰ ۱۶۲,۸۰۰ ۱,۲۱۴,۰۰۰ ۶۰۷,۰۰۰ ۲,۳۲۶,۰۰۰ ۱,۱۶۳,۰۰۰ ۱۰۵۰۰۰۰ ۱۱۳۰۰۰ D EP BJB بجنورد ۸ ۴۱۰,۴۰۰ ۲۰۵,۲۰۰ ۱,۶۳۸,۰۰۰ ۸۱۹,۰۰۰ ۳,۱۷۴,۰۰۰ ۱,۵۸۷,۰۰۰ ۱۴۵۰۰۰۰ ۱۳۷۰۰۰ ۳۶ EP BXR بم ۹ ۴۵۰,۶۸۰ ۲۲۵,۳۴۰ ۱,۸۳۹,۴۰۰ ۹۱۹,۷۰۰ ۳,۵۷۶,۸۰۰ ۱,۷۸۸,۴۰۰ ۱۶۴۰۰۰۰ ۱۴۸۴۰۰ D IR,EP,W5 BND بندرعباس... 
آخرین خبرها
خروجي RSS
آترين استخدام قيمت گوشي
كليه حقوق براي دزفول | پایگاه خبری و اطلاع رسانی دزفیل | Dezful|خوزستان محفوظ است .