صنعت گردشگری، ضرورت توسعه واشتغال

صنعت گردشگری، ضرورت توسعه واشتغال ارتقاء فرهنگ ؛ یکی از شاخص های توسعه درجوامع امروزی است وفرهنگ سازی در کلیه زمینه هابستری مناسب برای توسعه زیرساخت ها فرهنگی متناسب به نیازهای جامعه است. امروز ه بکارگیری تکنولوژی درعصر ارتباطات ودنیای تبادلات ضرورت... 
آخرین خبرها
خروجي RSS
آترين استخدام قيمت گوشي
كليه حقوق براي دزفول | پایگاه خبری و اطلاع رسانی دزفیل | Dezful|خوزستان محفوظ است .