توصیه های بهداشتی در ماه محرم

هرگونه پخت و پز در مکانهایی بهداشتی صورت پذیرد مدیر گروه بهداشت محیط شهرستان دزفول نکات مهم موازین بهداشتی را در ماه محرم بشرح ذیل اعلام کردند مهندس افشه هدف از تهیه این دستوالعمل بهداشتی راجهت پیشگیری از هرگونه بیماری مرتبط با آب و غذا  بیان کردند... 
آخرین خبرها
خروجي RSS
آترين استخدام قيمت گوشي
كليه حقوق براي دزفول | پایگاه خبری و اطلاع رسانی دزفیل | Dezful|خوزستان محفوظ است .