شاهکار دیگری از هخامنشیان سر از خاک برآورد

دکتر علیرضا عسکری چاوردی سرپرست ایرانی گروه کاوش تل آجری گفت: یکی از مهمترین بخشهای واقع در حریم تخت جمشید، بخش شمال غربی تختگاه است که به مجموعه فیروزی معروف است؛ جایی که امروز ویرانه های بنایی دیده می شود که به آن تل آجری می گویند. وی با بیان اینکه... 
آخرین خبرها
خروجي RSS
آترين استخدام قيمت گوشي
كليه حقوق براي دزفول | پایگاه خبری و اطلاع رسانی دزفیل | Dezful|خوزستان محفوظ است .